VOORWAARDEN Laagste PrijsGarantie bij WARMTECENTRE

Voor retourbetaling van het prijsverschil + 10% van het verschil voor een elders goedkoper aangetroffen artikel gelden de volgende voorwaarden :

Prijsverschil +10% van het verschil wordt eenmalig retour betaald wanneer is voldaan aan de genoemde voorwaarden.