Hoe kan ik een geschikte CV-ketel selecteren ?

 

Voor het selecteren van een geschikte CV-ketel zijn een aantal punten belangrijk,

hieronder treft u een checklist aan om snel de juiste CV-ketel te bepalen.

 

1)              Wilt u een VR-ketel of een HR-ketel ?

2)              Wilt u een Open of Gesloten toestel ?

3)              Wilt u een CV-ketel met of zonder warmwater-voorziening ?

4)              Wat voor een capaciteit heeft u nodig ?

 

1) Wilt u een VR-ketel of een HR-ketel ?

VR-ketels (Verbeterd Rendement) hebben een rendement van minimaal 83%, echter

HR-ketels (Hoog Rendement) hebben een rendement van minimaal 97%

Een HR-ketel is dus al snel zon 14% gunstiger in het gasverbruik dan een VR-ketel, maar

het nadeel van een HR-ketel is dan ook dat deze meestal wat duurder in aanschaf zijn.

De keuze van welke CV-ketel voor u het beste van toepassing is, is o.a. afhankelijk van :

 

a)  hoe snel verdient u de meerprijs terug ?

 

Verdient u wel snel genoeg de meerprijs t.o.v. een VR toestel terug ?

 

Hieronder treft u een overzicht aan welke u wellicht kan helpen in uw keuze.

(In dit overzicht zijn wij uitgegaan van een gasprijs van e. 0,30 per m)

 

 


Verbruik in m gas per jaar bij een Oude conventionele CV-ketel :

 

-         Type CV-ketel : Oude conventionele CV-ketel (van bv. 1970)

-         Rendement : 65%

-         Verbruik in m : 1.000 m 2.000 m 3.000 m 4.000 m

- Verbruik in . : 300,= 600,= 900,= 1.200,=

 


Verschillen bij vervanging van een Oude conventionele CV-ketel naar een VR-ketel :

 

-         Type CV-ketel : VR-ketel

-         Rendement : 83%

-         Nieuw verbruik (m): 820 m 1.640 m 2.460 m 3.280 m

- Verbruik in . : 246,= 492,= 738,= 984,=

- Verschil in . : 54,= 108,= 162,= 216,=

 


Verschillen bij vervanging van een Oude conventionele CV-ketel naar een HR-ketel :

 

-         Type CV-ketel : HR-ketel

-         Rendement : 97%

-         Nieuw verbruik (m): 680 m 1.360 m 2.040 m 2.720 m

- Verbruik in . : 204,= 408,= 612,= 816,=

- Verschil in . : 96,= 192,= 288,= 384,=

 


Verschillen bij vervanging van een VR-ketel naar een HR-ketel :

 

-         Type CV-ketel : HR-ketel

-         Rendement : 97%

-         Verbruik VR (m) : 1.000 m 2.000 m 3.000 m 4.000 m

- Verbruik in . : 300,= 600,= 900,= 1.200,=

-         Nieuw verbruik (m): 860 m 1.720 m 2.580 m 3.440 m

-         Nieuw verbruik in : 256,= 516,= 774,= 1.032,=

- Verschil in . : 42,= 84,= 126,= 168,=

 


b) hoe lang blijft u in de woning wonen ?

 

Naast de terugverdientijd dient u ook rekening te houden met of u wel zo lang in

de woning blijft wonen zodat u de terugverdientijd kan halen.

 

c)   kunt u in uw woning een HR-ketel installeren ?

 

Een HR-ketel kunt u niet installeren wanneer er geen condensafvoer aanwezig is

of wanneer er geen nieuwe afvoer gemaakt kan worden.

 

Het hoge rendement van een HR-ketel is o.a. afhankelijk van de temperatuur van de rookgassen, deze rookgassen zijn erg laag in temperatuur waardoor ze onder het zg.

dauwpunt komen waarna deze gaan condenseren in de rookgaspijp.

 

Het condens stroomt via de rookgaspijp terug in de CV-ketel, in de CV-ketel wordt het

condenswater opgevangen en samengebracht op n aansluiting onderaan de CV-ketel

vanaf waar u verder zorg dient te dragen voor de verdere afvoer op bv. een PVC-afvoer.

 

2) Wilt u een Open of Gesloten toestel ?

Een Open toestel haalt de verbrandingslucht uit de ruimte waar hij is opgesteld.

Een gesloten toestel haalt met behulp van een ingebouwde ventilator en een daarop

aangesloten pijp de verbrandingslucht van buiten.

 

Voordelen Open toestel :

-         goedkoper in aanschaf

 

Nadelen Open toestel :

-         dient altijd in een geventileerde ruimte opgesteld te worden

-         betrekt verbrandingslucht van binnen, dus minder schoon, dus sneller vervuild

-         gooit de reeds verwarmde lucht weer naar buiten via de rookgasafvoer

-         kan problemen geven met de rookgasafvoer

 

Voordelen Gesloten toestel :

-         toestel kan in een kast gemonteerd worden (behoeft geen ventilatie)

-         minder snel vervuild doordat de ketel verse buitenlucht aanzuigt

-         de rookgasafvoer kan ook horizontaal gemonteerd worden

 

3) Wilt u een CV-ketel met of zonder warmwater-voorziening ?

 

Uiteraard speelt de vraag natuurlijk of de CV-ketel uitgevoerd dient te worden met een ingebouwde warmwater-voorziening, de zogeheten Combi-ketel of dat de warmwater-voorziening op een andere manier bereidt wordt.

Er zijn verschillende vormen van warmwater-voorziening binnen de CV-ketels, nl. :

-         CV-ketels op basis van het doorstoom principe (de zg. combi-ketel)

-         CV-ketels met een ingebouwde boiler (van bv. 25 liter)

-         CV-ketels i.c.m. een indirect gestookte boiler (van bv. 80 of 120 liter)

 

Deze verschillende vormen van warmwater-voorziening hebben allemaal te maken met

de wijze van de hoogte van het Comfort Warm water.

- een doorstroomtoestel levert bijvoorbeeld max. 5 liter p/min. warm water terwijl bv.

-         een ketel met een indirect gestookte boiler makkelijk 20 liter p/min. levert.

 

Ieder toestel is voorzien van een CW-label (Comfort Warm water) :

Dit keurmerk verteld u precies hoeveel warmwater een bepaald toestel levert, zodat u

Snel de juiste keuze kunt maken.

Stel dat wanneer u alleen een douche heeft, is een normale doorstroomtoestel voldoende, maar wanneer u bv. gelijktijdig een bad en een douche (desnoods uitgevoerd met enkele sproeikoppen) wilt gebruiken heeft u natuurlijk veel meer warm water nodig.

 

Verdere uitleg over de betekenis van de verschillende keurmerken Comfort Warm water

kunt u terugvinden op onze website via de link KEURMERKEN.

 

4) Wat voor een capaciteit heeft u nodig ?

 

Dan blijft er nog de vraag over van hoeveel capaciteit u nodig heeft.

-         Wanneer u een bestaande ketel wilt vervangen en uw woning niet gaat uitbouwen kunt

u het eenvoudigst de capaciteit (Nominaal Vermogen in kW) van het typeplaatje op uw

oude ketel overnemen.

-         Wanneer uw woning in de loop der tijd is uitgebouwd of nog gaat uitbouwen dient u er

rekening mee te houden dat de capaciteit van uw bestaande ketel misschien te klein is.

 

Hieronder geven wij u een vereenvoudigde capaciteitsberekening aan :

 

Woninginhoud in m x 80 Watt per m (bv woning 275 m => 22 .000 Watt (22 kW))

 

Correctiefactoren : + 20 % voor hoekwoningen

: - 10 % voor woning uitgevoerd met dubbelglas

: - 10 % voor woningen uitgevoerd met spouwisolatie

: - 10 % wanneer uw woning tussen 2 woonlagen gebouwd is