BEGRIPPENLIJST (in alfabetische volgorde)

 

 

Combi-ketel        :       Een warmtetoestel dat zowel voorziet in de behoefte aan warm

                                      tapwater als zorgt voor de verwarming van uw woning.

 

Condenseren       :       Bij dit proces wordt de waterdamp die ontstaat bij de verbranding

                                      van aardgas omgezet in water. De extra warmte die hierbij vrijkomt

                                      kan gebruikt worden voor de verwarming van de cv-installatie. Dit

                                      heeft een positieve uitwerking op het rendement en daarmee een

                                      lager energieverbruik tot gevolg.

 

Gesloten toestel :       Bij een gesloten toestel wordt de lucht die nodig is voor de verbranding

                                      van buiten de woning betrokken. De luchttoevoer en rookgasafvoer zijn

                                      vaak in één pijp gecombineerd. Deze toestellen kunnen in principe overal

                                      worden geïnstalleerd en zijn veiliger dan zogenaamde open toestellen.

                                      Bij een gesloten is de noodzaak van extra ventilatie bovendien niet aan–

                                      wezig, hetgeen positief uitwerkt op het energieverbruik.

 

Hoog Rendement :       Maakt bij de warmteproductie (extra) gebruik van de condensatiewarmte

Ketel (HR)                    uit de verbrandingsgassen en benut op die manier beter de warmte die 

                                      ontstaat bij de verbranding van aardgas dan een conventioneel of VR-toestel.

                                      Het label Hoog Rendement wordt toegekend als het rendement minimaal

                                      100% op onderwaarde bedraagt.

 

Jaargebruikt-      :        Dit is het effectieve rendement over een heel jaar (zomer/winter) gemeten.

rendement

 

Moduleren           :        Het afstemmen van het te ontwikkelen vermogen op  exacte

warmtebehoefte. Bij traploos moduleren past de ketel zijn

warmteopbrengst gelijkmatig aan aan een veranderde warmtevraag 

en springt zo extra zuinig om met energie

 

Open toestel       :        Bij een gesloten toestel wordt de lucht die nodig is voor de verbranding

                                     onttrokken uit de directe omgeving van het toestel. Hiervoor is extra

                                      ventilatie noodzakelijk, wat warmteverlies tot gevolg heeft. Open toestellen

                                      zijn minder geschikt voor goed geïsoleerde woningen.

 

Platenwisselaar  :        Verwarmingselement welke is opgebouwd uit aaneengesloten koperen

                                      of roestvrijstalen platen. Deze worden verwarmd door het water uit de

                                      cv-installatie, dat in een gesloten circuit langs de afzonderlijke platen

                                      stroomt. De platen geven deze warmte vervolgens af aan het sanitair-

                                      water dat door de platenwisselaar wordt geleid.

 

 

Rendement         :        Bij verbranding van aardgas in een cv-ketel wordt het grootste gedeelte

                                      nuttig aangewend, het overige gedeelte wordt ongebruikt afgevoerd door

                                      de rookgasafvoer of niet benut ten gevolge van straling– en stilstandsverliezen.

                                      Bij cv-ketels wordt alleen de warmte die aan het cv-water wordt afgegeven

                                      Als nuttig aangemerkt. De verhouding tussen het aangewende vermogen en

                                      de warmte die dit na verbranding oplevert is het rendement. Voor de consument

                                      is vooral het werkelijke gebruiksrendement van belang. Dit wordt niet alleen

                                      sterk beïnvloed door de eigenschappen van het toestel, maar ook door de

                                      installatie en regeling.

 

Voorraadtoestel  :        Hierbij wordt een bepaalde hoeveelheid sanitairwater continue op temperatuur

                                      gehouden door een ingebouwde boiler of voorraadvat, zodat snel over een

                                      hoeveelheid warm water beschikt kan worden.

 

Verbeterd Rende- :      Door de toegepaste technologie wordt ten opzichte van traditionele ketels

Ment ketel (VR)           een beter rendement gerealiseerd. Voor toekenning van het predikaat “VR

                                      moet een ketel een rendement behalen van minimaal 83%. Een traditionele

                                      ketel haalt gemiddeld een rendement van 70%, boven de 100% (onderwaarde)

                                      wordt het predikaat “HR” toegekend.

 

Warmtewisselaar :       Dit is het hart van de ketel waar het retourwater van de cv-installatie doorheen

                                      Wordt geleid. Na verwarming verlaat het water de warmtewisselaar weer voor

                                      twee doeleinden : het gaat opnieuw naar de cv-installatie voor de verwarming

                                      van radiatoren of vloerverwarming of het wordt naar de platenwisselaar

                                      gestuurd voor de warmwater-voorziening in keuken, douche of bad.